top of page

Personuppgifterna som samlas in direkt från dig i denna anmälan är frivilliga. Du är inte skyldig att ge dessa personuppgifter och kan återkalla dem när som helst. Konsekvensen av att inte lämna de personuppgifter som krävs är att din ansökan inte kan behandlas. Personuppgifterna används enbart för behandling av anmälan samt kommunikation angående deltagandet och eventuell fakturering av efterföljande aktiviteter. Personuppgifterna från den registrerade sparas så länge som det är nödvändigt för de ovanstående angivna syftena. Den registrerade är medveten om att den kan läsa mer om persondatalagen och persondataförordningen på www.datainspektionen.se.

bottom of page